De coronacrisis heeft sinds maart 2020 de wereld op z'n kop én voor een groot deel ‘op slot’ gezetHierdoor  lijden veel maatschappelijke organisaties schade. Voor het kalenderjaar 2021 biedt de gemeente Lochem een ondersteuningsregeling.

U kan van 1 juli tot 1 september 2022 een aanvraag doen voor financiële steun.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent een niet commerciële organisatie op het gebied van kunst, cultuur, sport, recreatie en toerisme
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U heeft financiële schade door de beperkingen van de coronatijd

Wat is de hoogte van de vergoeding?

De gemeente hanteert een indeling in twee groepen:

  • organisaties die alleen werken met vrijwilligers. En die niet in aanmerking komen voor ondersteuning via specifieke regelingen van het Rijk en/of de Provincie. Zij ontvangen op aanvraag een bedrag van € 500.
  • organisaties die één of meer betaalde krachten in dienst hebben en/of een eigen gebouw hebben. Zij komen in aanmerking voor vergoeding over de periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. Zij krijgen maximaal  2/3 van de schade vergoed met een maximum van € 4.000.