De gemeente geeft aan bepaalde categorieën organisaties een zogenaamde waarderingssubsidie. Deze subsidie geven we omdat we het waarderen dat de organisatie actief is in de Lochemse samenleving.

Aanvragen tijdelijk niet mogelijk

Het aanvragen van waarderingssubsidie voor het jaar 2020 is nu nog niet mogelijk. Zodra de mogelijkheid beschikbaar komt zult u via de website of het gemeentenieuws in de Berkelbode worden geinformeerd.

Het is niet meer mogelijk om waarderingssubsidie voor het jaar 2019 aan te vragen (dit was mogelijk tot 1 oktober 2018). 

Wat heb ik nodig?

In bepaalde gevallen is voor het berekenen van de subsidie het aantal leden nodig. Voor subsidie voor het jaar 2020 is dat het aantal leden op 1 januari 2019.

Wanneer vraag ik het aan?

Aanvragen voor subsidie over volgend jaar, moeten voor 1 oktober van dit jaar ingediend zijn. De subsidie wordt dan volgend jaar, in januari, uitbetaald.

Komt mijn vereniging in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor waarderingssubsidie, moet uw vereniging of organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De organisatie is gevestigd in de gemeente Lochem.
  2. De organisatie hoort tot één van de volgende categorieën:
    • Op het gebied van cultuur: accordeonverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen.
    • Op het gebied van ouderen: ANBO en AKKU.
    • Op het gebied van jeugd: scouting, hervormde jeugdraad, open jongerenwerk Lochem.