Culturele activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek. Ze zorgen voor verlevendiging van het totale culturele aanbod.

Voorbeelden van een culturele activiteit zijn een festival, een project, een evenement of een onderdeel daarvan, een jaarprogramma, et cetera.

Wat heb ik nodig?

  • Projectplan van uw evenement, met daarin een sluitende begroting van het evenement (inclusief alle meewerkende partijen)
  • Heeft dezelfde activiteit vorig jaar ook plaatsgevonden? Stuur dan het financieel verslag van de vorige activiteit mee. 

Hoe vraag ik het aan?

 

Aan welke voorwaarden moet mijn subsidie aanvraag voldoen?

  • Het gaat om een bijzondere activiteit. Wanneer u dit niet kunt aantonen, wordt er geen subsidie  verstrekt. Beoordelingsaspecten zijn met name de impact en het uitstralingseffect voor Lochem en de Lochemse samenleving.
  • De activiteit vindt plaats in de gemeente Lochem en is openbaar toegankelijk.
  • Er is sprake van een aantoonbaar begrotingstekort bij de organisatie van de activiteit.

We verstrekken geen subsidies als bijdrage in de oprichting en vervaardiging van gedenktekens, uitgave van boekwerken en productie van beeld- en geluidsdragers en de viering van jubilea.

Hoe hoog is de subsidie voor culturele activiteiten?

  • Per jaar kan aan drie evenementen een subsidie van maximaal € 4.500 worden toegekend.
  • Vijf evenementen kunnen een subsidie van maximaal € 2.250 ontvangen.
  • Aan overige evenementen kan een subsidie van maximaal € 900 worden toegekend.

Regelgeving