Sport, beweging en leefbaarheid vinden we belangrijk. Daarom stimuleren we de organisatie van sportactiviteiten en het hebben van goede sportvoorzieningen in elke kern. Sportverenigingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Voor wie?

Bij het stimuleren van sport en beweging richten de gemeente en de sportorganisaties zich vooral op jongeren (0-23 jaar), ouderen (65+), mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen.

Aanvragen subsidie maatschappelijke inzet sportverenigingen

Om het aanvragen van subsidie voor sportverenigingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken zijn per 6 juli 2017 de subsidiebedragen per categorie verhoogd naar € 1.000, € 1.500 en € 2.000. Bovendien kan een vereniging nu het hele jaar door subsidie aanvragen voor sportactiviteiten.

De subsidieregeling Maatschappelijke inzet sportverenigingen stimuleert verenigingen om sport- en beweegactiviteiten te organiseren die een breed maatschappelijk doel dienen en samen met andere maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. In de subsidieregeling vindt u onder welke voorwaarden sportverenigingen subsidie ontvangen. Hierbij kunt u denken aan en sportmiddag voor mensen met een beperking, waarbij de sportvereniging en zorginstelling samenwerken.

Aanvragen sportsubsidie

Een vereniging kan subsidie voor sportvoorzieningen aanvragen. Of de vereniging deze subsidie krijgt, hangt af van een besluit van de gemeenteraad.

De subsidieregeling sportvoorzieningen is voor sportverenigingen of beheerstichtingen voor investering in vernieuwing, uitbreiding of aanpassing van sportvoorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld voor de aanleg van een (kunstgras)veld, voor nieuwe of te renoveren kleedruimtes, voor een EHBO-ruimte, voor trainingsfaciliteiten. In de subsidieregeling staat onder welke voorwaarden verenigingen of stichtingen subsidie kunnen ontvangen.

Uitvoeringsplan en visie Lochem beweegt

Het uitvoeringsplan 'Lochem beweegt' (pdf, 1.239 KB)  is een uitwerking van de kaders en uitgangspunten uit de visie 'Lochem beweegt!' (pdf, 1.554 KB) . Dit betekent dat in het uitvoeringsplan staat welke activiteiten de gemeente samen met andere partners oppakt en hoe ze omgaat met de beschikbare middelen voor sportverenigingen. Het nieuwe sportbeleid heeft geleid tot het aanpassen van de subsidiesystematiek per 1 januari 2016.