Waarschijnlijk 7 partijen voor verkiezingen gemeenteraad

foto van een kandidaatslijst

10 januari 2018

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. In de gemeente Lochem doen hieraan waarschijnlijk 7 politieke partijen mee. In alfabetische volgorde zijn dat: CDA, D66, Gemeentebelangen, GroenLinks, Meedenken met Lochem, Partij van de Arbeid en VVD. Er kunnen zich nog meer politieke partijen voor deelname aanmelden.

Op 5 februari 2018 tussen 09.00 en 17.00 uur moeten, volgens de Kieswet, politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren. Deze kandidatenlijsten moeten aan allerlei voorschriften voldoen. De partijen worden daarbij uiteraard ondersteund door het verkiezingsteam van de gemeente Lochem.

Vaststellen kandidatenlijsten

Op 9 februari 2018 komt vervolgens het Centraal Stembureau bijeen in een openbare vergadering en stelt de kandidatenlijsten vast. Pas dan wordt bekend wat het aantal deelnemende partijen voor de verkiezing van 21 maart 2018 is. Mocht een partij beroep instellen bij de Raad van State, dan wordt pas op 19 februari 2018 het aantal deelnemende partijen bekend.

Meer weten?

Kijk op www.kiesraad.nl of neem contact op met het verkiezingsteam van de gemeente Lochem. Dat kan via 0573-28 92 22 of via verkiezingen@lochem.nl.