Voorstel: reclamebelasting in binnenstad Lochem

foto Markt vanaf de toren

7 maart 2018

Op verzoek van ondernemers uit de binnenstad van Lochem stelt het college de gemeenteraad voor om per 1 mei 2018 reclamebelasting in te voeren. Met het ondernemersfonds dat hierdoor ontstaat, kan de Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV) activiteiten ontplooien die een bezoek aan de binnenstad aantrekkelijker maken. Dit is goed voor winkelend publiek, ondernemers én bekendheid van Lochem-stad.

Uit een peiling onder alle ondernemers uit de binnenstad blijkt dat een ruime meerderheid voorstander is van de belasting, met als doel Lochem stad aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. De LOV zorgt ervoor dat alle binnenstadsondenemers goed geïnformeerd worden over de reclamebelasting. Ondernemers kunnen bij de LOV terecht met eventuele vragen.

Hoe werkt het ondernemersfonds?

Als de raad het besluit neemt om de reclamebelasting in te voeren, verzorgt Tribuut belastingcentrum de uitvoering. De reclamebelasting kan worden opgelegd aan 145 vestigingen in en nabij de binnenstad. Iedereen profiteert en betaalt mee. Voor vestigingen met een WOZ-waarde van € 200.000 wordt het bedrag vermeerderd met € 0,70 per € 1.000, tot een maximum van € 1.750. De verwachte bruto-opbrengst is minimaal € 36.350. De gemeente keert de netto-opbrengst jaarlijks uit als subsidie aan de LOV. Niet alle ondernemers in de Lochemse binnenstad zijn lid van de LOV. De LOV belegt daarom jaarlijks een openbare bijeenkomst over de besteding van het fonds en nodigt hiervoor alle ondernemers uit die reclamebelasting betalen.

Place to be

Veel Nederlandse binnensteden veranderen, vooral de wat kleinere steden zoals Lochem. Het gedrag van consumenten verandert en winkelen via internet neemt toe. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de detailhandel. Winkeliers moeten nu hun ondernemerschap laten zien en nieuwe winkelformules ontwikkelen, waarbij de klant meer centraal komt te staan. Imago en beleving van binnensteden wordt steeds belangrijker. De LOV wil en kan hier een belangrijke rol in spelen, maar heeft hier onvoldoende middelen voor. De opbrengsten van de reclamebelasting kan dat veranderen, zodat de kern Lochem voor inwoners en bezoekers verandert van ‘place to buy’ in ‘place to be’.