Textielcentrum is winst voor mens en milieu

foto kledingrek

7 februari 2018

De gemeenten Lochem, Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe en Zutphen zijn met Legers des Heils ReShare en Deventer Werktalent overeengekomen om een sorteercentrum voor textiel op te zetten in Deventer. Zo krijgen zij meer grip op de textielketen, en zorgen zij voor meer werkgelegenheid in de regio. Circulus-Berkel begeleidde de aanbesteding.

Tweedehands kleding wordt verkocht, doorverkocht en verdwijnt daarna naar alle uithoeken van de wereld. Wethouder Milieu Bert Groot Wesseldijk: “Gebruikt textiel is ‘big business’. We willen meer grip op de eindstemming van deze waardevolle grondstof. Dat past in de ideeën over een circulaire economie. We willen kringlopen beter sluiten, het liefst in de regio, en controle houden op wat er na het afdanken met textiel gebeurt. Net zoals we ook meer controle willen op de productie van kleding. De opzet van het sorteercentrum is baanbrekend voor Nederland. Het levert bovendien werk op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” De hele ‘keten’ moet transparant én verantwoord worden, vinden de acht gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel.

Regionaal textielcentrum

De gemeenten hebben de handen ineengeslagen om dit samen met partners voor elkaar te krijgen. Na een jaar voorbereiding met partijen, die kunnen zorgen voor transparante verwerking én voor sociale arbeid, is besloten een eigen regionaal sorteercentrum op te zetten. Daar gaat straks alle textiel heen dat Leger des Heils ReShare en Circulus-Berkel met de textielcontainers en Best-tas in onze gemeenten inzamelen: jaarlijks maar liefst 2,1 miljoen kilo . Dit sorteercentrum komt in Deventer.

ReShare zal daar nauw samenwerken met Deventer Werktalent, een ‘werkmakelaar’ voor sociale arbeid. Het nieuwe centrum zorgt voor ongeveer 25 werkplekken voor mensen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening of Participatiewet.