Milieuparkje blijft tijdelijk aan Staringweg in Almen

foto afval container

16 mei 2018

Aan de Staringweg in Almen is tijdelijk een milieuparkje geplaatst. Daartegen hebben omwonenden bezwaar gemaakt. Almen heeft wel een milieuparkje nodig en er is niet direct een andere geschikte plek beschikbaar. Daarom mag het parkje tot uiterlijk 31 december 2019 aan de Staringweg blijven.

Het gaat aan de Staringweg om maximaal 6 bovengrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van textiel, PMD, oud papier, restafval, glas en luiers. Het milieuparkje blijft tot uiterlijk 31 december 2019, in afwachting van de besluitvorming over de definitieve locatie van een milieupark in Almen.

 

Collegebesluit en bezwaar
Op 26 september 2017 heeft het college besloten de locatie Staringweg te Almen aan te wijzen als tijdelijke plek voor bovengrondse voorzieningen voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Daartegen maakten omwonenden bezwaar. De bezwarencommissie vindt dat terecht omdat aan de tijdelijkheid van de plek geen termijn is verbonden. Het college neemt het advies over en verbindt aan de tijdelijkheid nu de einddatum van 31 december 2019. Intussen gaat het college op zoek naar een geschikte vaste plek voor het milieuparkje. Er zijn al andere locaties onderzocht in Almen, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Nadere regels inzamelvoorzieningen
In maart 2018 heeft het college de ‘Nadere regels inzamelvoorzieningen huishoudelijk afval’ vastgesteld. Nieuwe locaties voor milieuparkjes toetst het college aan deze regels. De Staringweg in Almen voldoet aan de eisen in die regels.

Openbare bekendmaking

Het besluit van het college is deze week ook gepubliceerd bij de openbare bekendmakingen verderop in het Gemeentenieuws. Tegen het besluit is opnieuw bezwaar mogelijk.