Lochem aan de slag met invoering Omgevingswet

logo omgevingswet

11 oktober 2017

Er komt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Met deze nieuwe wet kunnen inwoners, organisaties en bedrijven in een oogopslag zien welke regels gelden in hun omgeving. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte maar ook veiligheidseisen. Dit betekent een behoorlijke omslag en daarom is een zorgvuldige voorbereiding nodig. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt is nog niet bekend. De verwachting is, op z’n vroegst, in 2020. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar wat er nodig is om de Omgevingswet in te voeren.

Door de bundeling van wetgeving voor de leefomgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. Ook ontstaat meer samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten in de leefomgeving. Zo kan de leefomgeving nog beter worden benut en beschermd. Daarnaast ontstaat er straks meer ruimte voor initiatieven van inwoners en lokaal maatwerk, want in plaats van gedetailleerde vergunningen gelden straks meer algemene regels. En bij initiatieven geldt: één wet, één loket, één procedure. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

‘Samen werken aan onze leefomgeving’
Wethouder Bert Groot Wesseldijk, verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet: ‘Met de invoering van de Omgevingswet hebben we een prachtige kans om een Lochem mooier te maken. Meer ruimte voor initiatieven en een passende dienstverlening om onze inwoners daar in wegwijs te maken. Maar daarvoor moeten er wel keuzes gemaakt worden. Voordat we daaraan toe zijn moeten we eerst weten waar we het over hebben. Onder de noemer ‘Samen werken aan onze leefomgeving’ bereiden we ons als gemeente goed voor".

Zorgvuldig en intensief communiceren
De afgelopen periode is onderzocht wat de wet betekent voor de dienstverlening, de wet- en regelgeving en ook voor de digitale vereisten zoals de informatiesystemen. Op basis daarvan kunnen nu verdere stappen worden gezet. De Omgevingswet gaat niet om het verbeteren of optimaliseren van de bestaande situatie en manier van werken, maar om het echt anders doen. Hierbij is zorgvuldige en intensieve communicatie belangrijk.

“We gaan vanaf nu meer naar buiten”, aldus Bert Groot Wesseldijk, “want er zijn nog veel inwoners die geen idee hebben waar de wet over gaat en welke impact het heeft. En we doen het natuurlijk voor de inwoners van onze prachtige gemeente, die met de Omgevingswet hopelijk met nog meer tevredenheid de eigen leefomgeving waarderen”.

Alle communicatie hierover kunt u herkennen aan het logo dat hiervoor is gemaakt. Zo weet u direct dat het over de Omgevingswet gaat. Op www.lochem.nl/omgevingswet vindt u meer informatie.