Kwijtschelding gemeentebelasting aanvragen?

logo Tribuut

9 maart 2018

In februari heeft u het aanslagbiljet gemeentebelastingen ontvangen. Heeft u een minimuminkomen en geen spaartegoeden? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan een aantal belastingen niet te betalen.

Kwijtschelding moet u zelf aanvragen. Kijk op www.tribuut.nl wat de voorwaarden zijn voor kwijtschelding. U leest hier ook wat u moet doen om kwijtschelding aan te vragen. Heeft u (tijdelijk) financiële problemen? Belt u dan met de medewerkers van Tribuut op (055) 580 22 22.