Help mee en voorkom overlast door honden

symbool hond

11 april 2018

Regelmatig krijgen we klachten over overlast door hondenpoep of door loslopende honden. Hoe kunnen we die overlast voorkomen en wat zijn de regels?

Binnen de bebouwde kom moeten honden aan de lijn worden uitgelaten, behalve als ze in een hondenuitlaatgebied lopen. Hondenpoep moet in de kernen worden opgeruimd! Wie een hond uitlaat in de bebouwde kom is verplicht iets bij zich te dragen om de poep op te ruimen. Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen op de openbare weg (wegen en bermen), maar niet in weilanden of akkers. Die zijn particulier eigendom en dus verboden terrein, zelfs als er geen hek of verbodsbord staat.

Waar de meeste overlast?

In de buurt van kernen zoals de Lochemse Enk in Lochem hebben grondeigenaren de meeste last van loslopende honden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Ravenswaarden in Gorssel. Verder is hondenpoep in speeltuinen en trapveldjes in de kernen van onze gemeente een groot probleem.

Wat kunt u doen?

Heeft u een hond, houd u zich dan aan de regels. Als u geen hond heeft en u ziet dat iemand anders zich niet aan de regels houdt, spreek hem of haar erop aan. Ook de medewerkers van Handhaving van de gemeente spreken hondenbezitters aan en schrijven een boete uit wanneer dat nodig is.

Zij kunnen alleen niet overal tegelijk aanwezig zijn.