Gemeente eert veteranen op 22 juni

foto begraafplaats

12 juni 2018

Alle veteranen die in onze gemeente wonen, hebben een uitnodiging gekregen voor de Veteranendag. De gemeente organiseert deze dag jaarlijks samen met leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool in Joppe. Op vrijdag 22 juni eren we zo de militaire veteranen voor hun inzet in recente militaire missies en in het verleden.

Veteranen zijn alle (ex-)militairen met de Nederlandse nationaliteit, die ons land dienen en dienden in oorlogsomstandigheden. Nederland heeft op dit moment ruim 111.000 veteranen. Sinds 1940 hebben 650.000 veteranen zich ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies: van de Tweede Wereldoorlog tot recente missies in onder andere Mali, Afghanistan en Irak.

Veteranen gemeente Lochem

De 160 veteranen uit onze gemeente vervulden hun militaire dienstplicht in Duitsland, Indië, Nieuw Guinea, Korea of tijdens latere militaire missies. Ze werden ingezet voor de medische verzorging van de Nederlandse troepenmacht, als tolk, maar ook bij het ruimen van explosieven en plaatselijke vredesonderhandelingen. Het kunnen delen van hun soms zeer ingrijpende ervaringen houdt het verleden voor hen levend.

Dichtbij

De gemeente Lochem organiseert de Veteranendag dichtbij. Want niet iedereen is in de gelegenheid om de Nederlandse Veteranendag op 30 juni in Den Haag bij te wonen. De besloten samenkomst op vrijdag 22 juni is een blijk van erkenning en waardering voor hun waardevolle inzet van de vrede, nu en in het verleden.