Eén toegang voor zorg, jeugd en inkomensondersteuning

logo ´t Baken

6 december 2017

Er komt één loket waar u als inwoner terecht kunt met vragen over zorg, jeugd en inkomensondersteuning: ‘t Baken. Deze toegang vervangt de drie bestaande loketten: het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en het Gebiedsteam Lochem. ’t Baken is er voor mensen van alle leeftijden. Het college van B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nieuwe toegang en hiervoor geld beschikbaar te stellen. De gemeenteraad besluit in februari over het voorstel.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Inwoners met een hulpvraag kunnen daarvoor op verschillende plekken in de gemeente terecht. Voor inwoners is het duidelijker voor inwoners als er één plek is waar zij terecht kunnen met hun vragen en waar ook gekeken wordt of er misschien meer speelt. Bij ’t Baken is daarvoor brede kennis aanwezig.

Vertrouwen in de dienstverlening

Onze gemeente wil voor haar inwoners graag hoogwaardige dienstverlening van een professionele organisatie. Zij moeten zich thuis voelen bij ‘t Baken en vertrouwen hebben in de dienstverlening van de consulenten. Daarvoor komt er nu één loket. De consulent van ’t Baken kijkt samen met de inwoner naar oplossingen binnen de eigen kring. Lukt dat niet binnen de eigen kring, dan wordt gezocht naar een andere oplossing.

’t Baken op diverse manieren bereikbaar

Inwoners kunnen straks op verschillende manieren in contact komen met de consulenten van ’t Baken. Via mail, telefoon, website, maar ook via persoonlijk contact. Daarnaast zullen de consulenten van ‘t Baken op verschillende plaatsen, zoals op scholen en bij huisartsen, aanwezig zijn en ook op huisbezoek gaan. ’t Baken komt in het gemeentehuis in Lochem en op een locatie in Gorssel.

Naam ’t Baken voor de nieuwe toegang

De naam ‘t Baken is gekozen vanwege de verschillende betekenissen. Zo is een baken een merkteken dat bedoeld is voor de luchtvaart of scheepvaart om veilig te kunnen navigeren. Bakens geven houvast en helpen om koers te houden. Een baken is herkenbaar voor iedereen.

Vanaf 1 januari 2019

De bedoeling is dat u vanaf 1 januari 2019 bij ’t Baken terecht kunt. Tot die tijd kunt u nog gewoon terecht bij het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en het Gebiedsteam Lochem. Als de gemeenteraad in februari 2018 akkoord gaat met het voorstel, wordt gestart met de inrichting van ’t Baken.