Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie heeft tot taak het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd voorlichting en advies te geven over het (gemeentelijke) erfgoed.

Restauratieplannen en vergunningaanvragen worden in eerste instantie voorgelegd aan de Welstand-plus commissie. In deze commissie zitten niet alleen leden van welstand maar ook een lid van de erfgoedcommissie. De Welstand-plus commissie handelt in principe alle aanvragen af. Wanneer het noodzakelijk of wenselijk is, worden restauratieplannen en vergunningaanvragen voorgelegd aan de erfgoedcommissie. Dit is met name het geval bij grootschalige of complexe aanvragen/plannen.

Wie zijn de leden van de erfgoedcommissie?

De erfgoedcommissie bestaat uit zes leden, die op grond van hun belangstelling en hun deskundigheid voor de monumentenzorg of een onderdeel daarvan, geselecteerd worden. De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

De leden van de erfgoedcommissie zijn:

  • De heer J.A.M. Giesen - voorzitter
  • De heer C.J. Frank - architectuur/restauratiedeskundige
  • Mevrouw A. Klein - Jansen - Historisch Genootschap
  • Mevrouw B. Overbeek - bouwhistorisch adviseur
  • De heer V.C. Sleebe - monumenteneigenaar
  • De heer H. Hietbrink - De Elf Marken

Vergaderingen en verslagen

U kunt de aankondigen van de vergaderingen en de verslagen van de erfgoedcommissie ook op deze website lezen.

Rijksmonumenten en de erfgoedcommissie

Voor rijksmonumenten geldt dat eerst advies wordt gevraagd aan het georganiseerd overleg Cultuurhistorie in Arnhem. Op basis van de ingediende aanvraag en het advies uit Arnhem geeft de erfgoedcommissie advies aan het college.

Jaarverslag

Jaarverslag monumentencommissie 2016

Vergaderingen

apr25

Erfgoedcommissie

Gemeentehuis
09:00 uur
dec20

Erfgoedcommissie

Gemeentehuis
09:00 uur
aug15

Erfgoedcommissie

Gemeentehuis
09:00 uur