Verblijft of werkt u tijdelijk in het buitenland?

Voor de verkiezingen van Waterschap en Provinciale Staten kunt u niet  per brief stemmen vanuit het buitenland, u kunt wel bij volmacht uw stem uitbrengen. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei 2019 kunt u kiezen: stemmen via volmacht of per brief. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag. Uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk op 25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Aanvragen briefstem