Kunt u niet zelf stemmen? Dan is het mogelijk om iemand anders te machtigen zodat uw stem niet verloren gaat. Er zijn er 2 mogelijkheden:

  • onderhandse volmacht
  • schriftelijke volmacht

De gemachtigde moet ook een kiesgerechtigde zijn.

Onderhandse volmacht

U moet het volmachtbewijs aan de achterzijde van de stempas volledig invullen. U draagt de stempas én een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over aan een voor u vertrouwd persoon. Dit legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Bij de overdracht ondertekenen zowel u als de gemachtigde het volmachtbewijs. U kunt nog tot op de dag van de verkiezingen gebruikmaken van deze mogelijkheid.

Schriftelijke volmacht

Kom langs

Of u haalt het formulier in het gemeentehuis in Lochem op. Bekijk onze contactgegevens voor de openingstijden of maak een afspraak. Levert u het formulier direct in neem dan uw legitmatiebewijs en stempas mee (indien u die al heeft ontvangen). Dit kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur.

Schriftelijk aanvragen

U kunt het aanvraagformulier schriftelijke volmacht  (pdf, 62 KB) printen en opsturen. Bij het verzoek voegt u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Als u uw stempas al heeft ontvangen, voegt u deze ook toe. De schriftelijke aanvraag moet voor uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

Online aanvragen

U kunt ook het online aanvraagformulier invullen met uw DigiD. U kunt de gemachtigde ook met DigiD laten inloggen of u voegt de schriftelijke machtiging digitaal toe. Deze aanvraag moet voor uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.