Kunt u niet zelf stemmen? Laat u stem niet verloren gaan. Laat iemand anders voor u stemmen. U geeft hiervoor toestemming met een volmacht. Lees hier de mogelijkheden. En hoe u het regelt of aanvraagt.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • onderhandse volmacht, dit regelt u thuis
 • schriftelijke volmacht, dit regelt u online, in het gemeentehuis of schriftelijk

Degene die voor u stemt, moet ook een kiesgerechtigde in de gemeente Lochem zijn.

Onderhandse volmacht

 • U vult het volmachtbewijs aan de achterkant van uw stempas helemaal in.
 • U geeft de stempas én een kopie van uw geldige legitimatiebewijs aan iemand die u vertrouwt.
 • U en deze persoon, zetten allebei een handtekening op het volmachtbewijs (dit is de achterkant van de stempas).

Let op: uw legitimatiebewijs is een identiteitskaart paspoort, rijbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

U kunt nog tot op 17 maart 2021, de dag van de verkiezingen een volmacht afgeven.

Schriftelijke volmacht

Online aanvragen

U kunt ook het online aanvraagformulier invullen met uw DigiD. U kunt de gemachtigde ook met DigiD laten inloggen of u voegt de schriftelijke machtiging digitaal toe. Deze aanvraag moet uiterlijk maandag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Kom langs

Of u haalt het formulier in het gemeentehuis in Lochem op. Handig als u het direct invult en inlevert. Zie contact voor de openingstijden. Of maak een afspraak.

Meenemen:

 • uw legitimatiebewijs
 • uw stempas (als u die al heeft ). Dit kan tot en met 12 maart 2021 17.00 uur.

Schriftelijk aanvragen

Print het aanvraagformulier schriftelijke volmacht  (pdf, 62 KB) en stuur het op.

Meesturen:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • uw stempas (als u die al heeft)

Uw aanvraag moet op zijn laatst 12 maart 2021 voor 17.00 uur bij ons binnen zijn.

 Wat u moet weten

 • De stempas voor de verkiezingen op 17 maart krijgt u vanaf 22 februari en uiterlijk op 3 maart
 • U kunt iemand machtigen door uw stempas over te dragen
 • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen
 • Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen
 • De gemachtigde mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen