Het vragenhalfuur, de tafelgesprekken en de raadsvergadering zijn openbaar dus u kunt altijd plaatsnemen op de publieke tribune. U kunt ook meepraten als de raad een onderwerp voor het eerst bespreekt bij een beeldvormende of meningvormende tafel. Dit kan namens uzelf of een organisatie. Hiervoor kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier.

U kunt de raadsvergadering ook live op een andere plek volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.