Iedere 2 weken op maandag houdt de gemeenteraad een 'Politieke Avond'. Elke Politieke Avond begint om 19.00 uur en eindigt uiterlijk om 22.30 uur. In de agenda ziet u de vragen die raadsleden aan het college gaan stellen en de onderwerpen die de raad bespreekt tijdens de Politieke Avond.  De stukken die bij de onderwerpen horen, kunt u online lezen. U klikt daarvoor op het agendapunt.

De Politieke Avond

Vaste onderdelen zijn:

  • vragenhalfuur en ontmoeting
  • bespreking onderwerpen in twee rondes
  • raadsvergadering
  • afsluiting met drankje.

Agenda en stukken vindt u ook in de app Politiek Portaal (beschikbaar voor iPad).

Vragenuur en ontmoeting (19.00 uur)

In het  vragenhalfuur stellen de politieke partijen vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W beantwoordt de vragen meestal direct. Tegelijkertijd kunt in het restaurant praten met leden van de raad en het college van B&W, en ambtenaren. Daarbij krijgt u van ons natuurlijk een kopje koffie of thee.

Tafels (19.30 en 20.15 uur)

We praten over verschillende onderwerpen in 2 rondes van elk 3 kwartier. Per ronde bespreken raadsleden maximaal 3 onderwerpen tegelijk. Elk onderwerp aan een eigen tafel.

De onderwerpen kunnen met verschillende doelen worden besproken:

  • informeren: het college of een andere partij geeft de raad informatie over een bepaald onderwerp. Raadsleden kunnen vragen stellen om het onderwerp beter te begrijpen.
  • adviseren: het college vraagt de raad om advies.
  • beeldvormen: de raad vormt zich een beeld over een voorstel of memo van het college. Raadsleden en inwoners kunnen elkaar en het college vragen stellen over het voorstel.
  • meningvormen: raadsleden en college vertellen elkaar wat ze van een voorstel vinden. Ze proberen de ander te overtuigen van hun standpunten.

Raadsvergadering (21.15 uur)

Na een korte pauze volgt de raadsvergadering. Het eerste deel van de vergadering gaat over onderwerpen die de raad wil bespreken. Is een onderwerp besproken, dan stemt de raad direct over het voorstel en eventuele aanpassingen of toevoegingen. Is over een onderwerp geen gesprek nodig in de vergadering, dan stemt de raad in het tweede deel van de vergadering over het onderwerp.

De raad volgen

Het vragenhalfuur, de tafelgesprekken en de raadsvergadering zijn openbaar dus u kunt altijd plaatsnemen op de publieke tribune. U kunt ook meepraten als de raad een onderwerp voor het eerst bespreekt bij een beeldvormende of meningvormende tafel. Dit kan namens uzelf of een organisatie. Hiervoor kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier.

U kunt de raadsvergadering ook live op een andere plek volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Ook kunt u via het Twitteraccount @raadLochem op de hoogte blijven van de bezigheden van de raad.