Bomen geven ons Achterhoekse landschap karakter én ze dragen bij aan een gezond leefklimaat. Ze zijn dus belangrijk voor iedereen. Onderhoud aan de bomen is belangrijk. Dat onderhoud bestaat uit snoei, kap en herplant. Kappen doen we liever niet, maar is soms niet te voorkomen als bomen de veiligheid van inwoners of weggebruikers in gevaar brengen. Ook als langs een weg nieuwe aanplant nodig is, moeten we eerst bomen kappen. Voor elke gekapte boom plaatsen we een nieuwe terug.

Kap en herplant

Circulus-Berkel voert voor de gemeente snoei en kap van bomen uit. De werkzaamheden vinden plaats tussen januari en maart. In de winterperiode 2018 werden alleen risicobomen gekapt. Herplant voor deze bomen gebeurt later, als er genoeg licht en ruimte in een laan zijn ontstaan voor de groei van de nieuwe aanplant.

Rol dorpsraden en aanwonenden bij herplant

Op de plekken waar we bomen herplanten, betrekken we aanwonenden bij de keuze van de boomsoort. Ook gaan we met de dorpsraden kijken of aanwonenden de herplant kunnen uitvoeren. Intussen hebben inwoners uit Laren en Eefde al langs enkele wegen jonge bomen ingeplant. Zij krijgen in ruil voor hun inzet een vergoeding voor hun dorp. De gemeente betaalt die vergoeding uit de opbrengst van het hout en de biomassa van de oude laanbomen.

Beleid vastgesteld

Voor een gezond en veilig bomenbestand langs onze wegen is kap soms onvermijdelijk. Maar daar zijn natuurlijk grenzen aan. In het beleid voor beheer en onderhoud van laanbomen staat dat de gemeente elk jaar maximaal 683 bomen mag kappen. De belangengroepen recreatie, landbouw, natuur- en landschap en inwoners hebben voorwaarden voor het beleid ingebracht als welke afstand is er tot uitritten, welke boomsoorten passen in het landschap en welke bomen zijn beeldbepalend. In juni 2016 heeft de gemeenteraad het beleid voor beheer van de bomen vastgesteld. In de loop van 2018 beslist de raad of het duurzaam beheer van laanbomen een vervolg krijgt.

Vragen over beleid en uitvoering?

Waar we bomen gaan kappen, markeren we de stammen met nummers. Dorpsraden en aanwonenden krijgen informatie over snoei en kap. Veelgestelde vragen leest u onderaan deze pagina. Heeft u vragen over het beleid, neemt u dan contact op met mevrouw A. Breukelaar, beleidsmedewerker groen: (0573) 28 92 22 of onzebomen@lochem.nl. Heeft u vragen over de uitvoering van werkzaamheden, neemt u dan contact op met de heer H. Oudenampsen of de heer R. van Iersel, Circulus-Berkel: (0900) 9552.