Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast en goedkoop. Daarom is asbest vroeger veel gebruikt in gebouwen, woningen en producten. Later werd bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid heeft. Nu is de verwerking van asbest vanwege deze gezondheidsrisico's verboden.

Asbest is met name schadelijk wanneer kleine asbestvezeltjes worden ingeademd. Asbesthoudend materiaal is als zodanig niet ongezond, maar wanneer als gevolg van werkzaamheden, zoals boren, slopen, zagen enzovoorts dit materiaal wordt bewerkt, kunnen de schadelijke vezels vrijkomen. Deze kunnen kankerverwekkend zijn.

Mensen vinden regelmatig resten van asbesthoudende materialen terug in de bodem, bijvoorbeeld stukken plaatmateriaal. Het is belangrijk dat het asbest snel wordt verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Asbest in de openbare ruimte

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Als het nodig is, laat de gemeente het asbest verwijderen. Ook is het mogelijk dat de gemeente onderzoek laat verrichten naar de mate van verontreiniging.

Asbest op eigen terrein

Als u asbest vindt op uw eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering hiervan. Op de website van Stichting Certificatie Asbest vindt u adressen van erkende bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering.

Wanneer u sloopt of verbouwt aan een woning of ander gebouw, kunt u ook asbest tegenkomen. Het slopen van asbesthoudende materialen moet u melden bij de gemeente.

Lening

De lening voor toekomstig bestendig wonen kent ook een mogelijkheid om voor de verwijdering van asbest en/of funderingsherstel een aantrekkelijke lening af te sluiten (alleen voor particulieren).

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken (niet meer mogelijk)

Wilt u als particulier of (agrarisch) bedrijf uw asbestdak verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Let op: de regeling geldt niet voor een dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen. Bekijk alle voorwaarden voor de subsidieregeling op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie aanvragen is mogelijk van 4 januari 2016 tot 31 december 2019 17.00 uur. U vraagt de subsidie aan via MijnRVO.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.