Een klacht over de openbare ruimte kunt u melden. Denk aan een omgewaaide boom, een scheefliggende stoeptegel, overlast van plaagdieren of afval in de openbare ruimte. Bij afval in de openbare ruimte gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van afval naast ondergrondse containers, zwerfafval of achtergelaten fietsen. Klik hieronder op 'Melden' en kies waarover uw melding gaat.

U kunt uw melding ook via WhatsApp 06 -10 50 73 00 doorgeven.

Circulus-Berkel onderhoudt voor de gemeente Lochem de openbare ruimte en behandelt de meldingen.

Gevaarlijke situatie buiten kantooruren

Bel 06 - 30 79 93 67 als u voor 7.30 uur, na 16.00 uur, in het weekend of op feestdagen een gevaarlijke situatie ziet.

Lantaarnpaal

In het donker en tijdens de donkere winterdagen is goed werkende openbare verlichting extra belangrijk. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor het gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit te voorkomen. Ziet u een kapotte lantaarnpaal? Noteer dan het nummer van de lantaarnpaal. Dit nummer staat op een sticker op de lantaarnpaal. Deze heeft u nodig voor uw melding.