Wind is net als zon en water een natuurlijke bron waaruit groene energie gewonnen kan worden.

Initiatief voor lokaal opgewekte windenergie

Vier lokale energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Voorst, Zutphen en Lochem hebben hun krachten gebundeld in IJsselwind.

IJsselwind wil windmolens ontwikkelen op grondgebied van de gemeente Zutphen. Ook Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt de mogelijkheid om op de dijk langs het Twentekanaal tussen Zutphen en Eefde een windmolen te plaatsen. Deze locatie valt in het zoekgebied van IJsselwind. IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel trekken samen op en willen in totaal 3 windmolens plaatsen.

Draagvlakonderzoek

De gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen zijn voorstander van energie die duurzaam wordt opgewekt. Het draagt bij aan het klimaat. Maar, de mogelijke komst van windmolens ligt maatschappelijk en politiek gevoelig. De gemeenten hebben daarom onderzocht of er draagvlak is voor de eventuele komst van de 3 windmolens.

Uitkomst draagvlakonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor het plan is bij inwoners van de gemeente Lochem. De raad van Lochem heeft daarop besloten om geen vervolglening aan IJsselwind beschikbaar te stellen.

De raad van Zutphen heeft besloten om wel vervolgfinanciering te verstrekken, en ook Brummen heeft een soortgelijk besluit genomen. In deze gemeenten is namelijk wel sprake van draagvlak.

Vervolg IJsselwind

Omdat de windmolens op grondgebied van Zutphen komen, wordt de vervolgprocedure door Zutphen uitgevoerd. Op de website van de gemeente Zutphen kunt u hierover meer lezen.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Mariska Mentink, gemeente Lochem, m.mentink@lochem.nl, (0573) 289 131.