Circulus-Berkel haalt in onze gemeente afval op. Wanneer Circulus-Berkel bij u langskomt, ziet u op de afvalkalender. Bij hen kunt u terecht voor vragen over uw afvalcontainers. Ook kunt u afval naar milieustraatjes of afvalbrengpunten brengen.

Naar Circulus-Berkel

Afvalkalender

Bekijk de online afvalkalender van Circulus-Berkel. Download ook de Afvalvrij App in de App Store of via Google Play.

Veranderingen afvalinzameling april 2018

Meer informatie over de veranderingen vindt u op www.circulus-berkel.nl/help-lochem-afvallen.

Waarom scheiden we afval?

In het afval zitten grondstoffen waarvan we nieuwe producten kunnen maken. De gemeente wil in 2020 maximaal 90 kilo restafval per inwoner per jaar (pdf, 1.912 KB)  inzamelen.

Medisch afval

Als u medisch afval heeft, kunt u een vermindering afvalstoffenheffing aanvragen (pdf, 389 KB) . Medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.