Wilt u grond verplaatsen, nieuwe grond aandragen of grond afvoeren? Hier zijn regels voor.

  • U heeft een meldplicht als u grond wilt toepassen door een grondverzetbedrijf.
  • U heeft geen meldplicht als u minder dan 25 kuub schone grond toepast.
  • U heeft geen meldplicht als particulier, als er geen professioneel bedrijf bij betrokken is.

Waar moet u zich melden?

U meldt grondtoepassingen bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat via een formulier van het meldpunt Bodemkwalitieit.

Als bevoegd gezag vult u de gemeente in waar de grond wordt toegepast. De controle en handhaving loopt via de Omgevingsdienst Achterhoek. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.odachterhoek.nl  of stuur een mail naar bodem@odachterhoek.nl

Bij toepassing binnen een bedrijf vult u het bevoegd gezag voor de inrichting in. Bij toepassing op of in de waterbodem vult u de waterkwaliteitsbeheerder (waterschap of rijkswaterstaat) als bevoegd gezag in.