In 2030 wil de gemeente Lochem klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat onze gemeente geen bijdrage meer levert aan het opwarmen van de aarde. Om dat te bereiken moeten we zuiniger omgaan met energie. Dat kan door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Zowel in de bebouwing en het verkeer, als in de industrie en de landbouw. Daarmee tonen we onze verantwoordelijkheid, voor de aarde, voor de natuur en voor de generaties die na ons komen. Meer hierover vindt u in het collegeprogramma 2014-2018 (pdf, 939 KB)  en de toekomstvisie 2030 (pdf, 2.123 KB) .

Gelders Energieakkoord

De gemeente Lochem heeft ook het Gelders Energieakkoord ondertekend. Hierin is de ambitie vastgelegd dat de provincie in 2050 klimaatneutraal is. Lochem sluit hierdoor aan bij de werkmethoden van het Gelderse programma. De Lochemse doelstellingen komen hierdoor dichterbij.

Wijkgerichte aanpak

LochemEnergie organiseert de gemeente energie-informatiemarkten bij u in de buurt. De gezamenlijke inspanning van inwoners, lokale bedrijven en de gemeente maakt het mogelijk de doelstelling in 2030, om klimaatneutraal te worden, te behalen.

Uitvoeringsprogramma

Met het uitvoeringsprogramma Klimaat & Energie (pdf, 1.344 KB)  de gemeente een nieuwe stap naar een klimaatneutraal 2030 (pdf, 3.151 KB) . Het beschrijft diverse maatregelen waar de gemeente en diverse partijen aan (gaan) werken. Zoals het besparen van energie in woningen, energiezuinig rijden, hergebruik van afval, opwekken van duurzame energie en innovatie in de landbouw en industrie.