In Lochem is er vrije marktwerking voor het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto's in de openbare ruimte. De gemeente Lochem heeft beleidsregels vastgesteld. Op basis van die regels vragen marktpartijen een vergunning aan om een oplaadpaal te plaatsen en dienen een verzoek in om het benodigde verkeersbesluit te nemen.

Wat kost het?

De gemeente Lochem betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpunt. Marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. U doet er goed aan hier vooraf informatie over in te winnen, bijvoorbeeld bij Elektrip van LochemEnergie: laadpalen@elektrip.nl.

Waar zorgt gemeente voor?

De kosten voor het nemen van een verkeersbesluit en voor het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering op de aangewezen parkeerplaats(en) zijn voor rekening van de gemeente.

Hoe vraag ik het aan?

Het aanvragen en plaatsen van laadpunten aan de openbare weg gebeurt in Lochem door marktpartijen. U doet uw aanvraag dus niet bij de gemeente Lochem, maar bij een marktpartij die de aanvraag bij de gemeente indient.